Nasz sprzęt


Kamera wewnątrzustna
 • Kamera wewnątrzustna – pozwala dokładniej obejrzeć wszelkie ubytki na ekranie monitora, a także pokazać je pacjentowi i wytłumaczyć proces leczenia.
Radiowizjografia i RTG
 • Radiowizjografia i RTG to inaczej rentgen cyfrowy, w którym dzięki zastosowaniu czujnika cyfrowego obniżono dawkę promieniowania dziesięciokrotnie. Jest to w tym momencie najbezpieczniejszy dla Pacjenta aparat wykonujący zdjęcia rentgenowskie, który pozwala w sposób prosty uzyskać je w ciągu kilku sekund na ekranie monitora. Zdjęcie na ekranie jest powiększone, dzięki temu można zaobserwować dużo więcej szczegółów. 
Mikroskop chirurgiczny
 • Mikroskop chirurgiczny Prima DNT –  pomaga on w identyfikacji wcześniej niewykrywalnych struktur, umożliwia wizualizację kanałów korzeniowych, dostrzeganie przewężeń, obliteracji i perforacji. Przewaga mikroskopu wynika z powiększenia i najnowocześniejszego oświetlenia ledowego pola zabiegowego.  W naszym gabiecie dysponujemy najnowszej generacji mikroskopem stomatologicznym amerykańskiej firmy.
Endodontyczny unit ultradźwiękowy
 • Endodontyczny unit ultradźwiękowy VDW.ULTRA – Specjalistyczny, wysokowydajny endodontyczny unit ultradźwiękowy z bogatym systemem specjalistycznych końcówek, pomaga opracować kanały zapewniając optymalną efektywność i bezpieczeństwo pacjenta.
Lampa do dezynfekcji tkanek

 

 • Lampa do dezynfekcji tkanek FotoSan 630 – Dezynfekcja aktywowana światłem (ang. Light Activated Desinfection LAD) jest bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia infekcji w jamie ustnej. Polega na zastosowaniu substancji wrażliwej na działanie światła czerwonego (tzw. fotouczulacz), która wiąże się ze strukturami mikroorganizmów, a nie wiąże się z komórkami ludzkimi. Pod wpływem strumienia światła czerwonego tworzy się tlen singletowy i reaktywne formy tlenu (ang. Reactive Oxygen Species ROS), które natychmiast niszczą mikroorganizmy, nie mając żadnego wpływu na tkankę ludzką.

 

 

Endometr
 • Endometr – pomaga nam zmierzyć dokładnie długości kanałów.
VDW.GOLD
 • VDW.GOLD – wielofunkcyjny mikrosilnik endodontyczny ze zintegrowanym endometrem – urządzenie do udrożniania kanałów, niezwykle precyzyjnie wyznaczające ich fizjologiczną długość. Jego dokładność jest bardzo pomocna przy nowoczesnym leczeniu kanałowym.
RECIPROC
 • RECIPROC – system pilników firmy VDW – pozwalają na dokładne opracowanie całego kanału przy zachowaniu maksymalnej precyzji i bezpieczeństwa. Bardzo nowoczesny system usprawniający pracę lekarza.
VDW.SILVER
 • VDW.SILVER– urządzenie niezbędne do bardzo precyzyjnego, mechanicznego poszerzania kanałów, które jest podstawą do ich dokładnego wypełnienia.
Beefill
 • Beefill – to sprzęt pozwalający wypełnić bardzo dokładnie kanały ciekłą gutaperką.
Sterylizator Autoklaw Faro
 • Autoklaw Faro (sterylizator) spełnia wymogi wszelkich przepisów i wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej.
Mieszalnik 3M ESPE
 • Mieszalnik 3M ESPE służy do mieszania materiałów stomatologicznych w sterylnie i szczelnie zamkniętych kapsułkch.
Piaskarka
 • Piaskarka – lekka, kompaktowa i prosta w obsłudze piaskarka do unitów stomatologicznych, w technologii pneumatycznej. Cechuje ją zwiększona siła czyszczenia, ergonomiczny kształt, lekka i kompaktowa rękojeść, możliwość łatwego obrotu o 360, co umożliwia usuwanie plam i przebarwień z zębów, czyszczenie, wytrawianie szkliwa, zębiny, porcelany, przygotowywanie do wypełnienia dołów i szczelin.
Unity dentystyczne Patavium OMS
 • Unity dentystyczne Patavium OMS są najbardziej nowoczesnymi w Europie, posiadają wszystkie wymagane prawem europejskim i polskim certyfikaty i atesty. Zapewniają ergonomię pracy zespołu medycznego, wygodę pacjenta, zwiększoną funkcjonalność i aseptykę zabiegu.
Zgrzewarka
 • Zgrzewarka umożliwia hermetyczne zamknięcie narzędzi przed sterylizacją w specjalistycznych opakowaniach papierowo-foliowych.